Bylo nás pět – Karel Poláček

Děj se odehrává za první republiky v nejmenovaném malém městě, zjevně se má jednat

o Poláčkův rodný Rychnov. Petr Bajza vypráví příhody, které zažil se svými čtyřmi kamarády,

dalšími dětmi a jinými z mnoha postav, které se v jednotlivých epizodách vyskytují. Jedná se

například o služku Kristýnu, které často provádí naschvály, Otakara Soumara, syna bohatého

obchodníka, jenž se snaží s pěticí kluků spřátelit, a mnohé další. Rád si tropí legraci ze

staromilce pana Fajsta, chodí za cukrářovic dcerou Kristýnou, za což se mu ostatní kluci

smějí. Významnou událostí v Petrově životě je příjezd cirkusu, neboť se musí začít chovat

slušně, aby se směl podívat na představení. Poslední příhodou v knize je Petrovo blouznění o

Indii během nemoci.

Kniha je protkaná radostnou a bezstarostnou atmosférou, jde o kontrast mladého chlapce ke světu dospělých. Objevují se tam i vážnější témata jako například světová hospodářská krize, která je ale v očích malého kluka bezvýznamná.

 

Kniha: Karel Poláček – Bylo náš pět

Překlad: Marie Mašláňová

Supervize: Karolína Panská

Korektura: Lucie Štefková, Michala Wu

Zdroj: https://www.rozbor-dila.cz