Babička – Božena Němcová

První část knihy je věnována popisu života na Starém bělidle, každodenním činnostem

babičky, dětí a dalších lidí. Babička děti vychovává ke svým mravům, v duchu lásky,

mírumilovném soužití s přírodou a vlastenectví.

V druhé části knihy jsou rozvíjeny příběhy dalších postav. Babička se setkala s kněžnou, která

byla okouzlena babiččinou prostotou, srdečností a citlivostí. Babička s vnoučaty navštívila

zámek, kde poznali i slečnu Hortensii, která si zamilovala děti. Babička se přimluvila za

chudou rodinu Kudrnovu, které kněžna ráda pomohla. Hortensie byla vychována v Itálii, kde

se učila malovat. Zamilovala se do svého učitele. Kněžna o jejích citech nevěděla a chtěla ji

provdat za správce. Hortensie onemocněla a byla velmi smutná. Když babička viděla na

obraze Hortensiina učitele, poznala na ní, že ho miluje, a přimluvila se u kněžny. Kněžna ráda

provdala Hortensii za malíře. Hortensie porodila dítě, ale po dvou letech od svatby zemřela.

Viktorka byla veselé děvče, které se líbilo chlapcům. Viktorku začal sledovat a pronásledovat

podivný, tmavý voják, který byl do ní zamilovaný. Viktorka se kvůli němu zbláznila, žila v

jeskyni, nosila roztrhané šaty, nebavila se s lidmi, zpívala a křičela u splavu. Zabil ji blesk.

Kristla byla zamilovaná do Jakuba Míly a on do ní. Jakub ale musel na vojnu, oba byli

nešťastní. Babička Kristle pomohla, přimluvila se u kněžny a ta dovedla Jakuba zpět ke

Kristle. Babička umírá na Starém bělidle mezi mnoha přáteli. Na její pohřeb jde obrovský průvod lidí.

 

Kniha: Božena Němcová – Babička

Překlad: Marie Mašláňová

Supervize: Karolína Panská

Korektura: Lucie Štefková, Michala Wu

Zdroj: https://www.rozbor-dila.cz

(Visited 12 times, 1 visits today)