Chrám Matky Boží v Paříži – Victor Hugo

Román se odehrává ve středověké Paříži  v době vlády francouzského krále Ludvíka XI. (1461 – 1483). Jsou zde popsány různé společenské vrstvy, od krále přes vysoké duchovenstvo, šlechtu a studenty až po společenskou spodinu (žebráky, zloděje, prostitutky). Dominantou díla je pařížská katedrála Notre Dame (Chrám Matky Boží). S katedrálou jsou spjaty životní osudy hlavní postavy Quasimoda, hrbatého, téměř hluchého a na jedno oko slepého zvoníka, kterého se v dětství ujal kněz Frollo, za což mu zůstal po celou dobu vděčný a oddaný.

Ošklivý Quasimodo, se pokusí právě kvůli Frollovi unést krásnou cikánskou tanečnici Esmeraldu, již kněz miluje. Esmeralda však miluje Phoeba, královského lučištníka, jehož Froll zabije a vina padne na Esmeraldu. Froll nabízí Esmeraldě záchranu pod podmínkou mileneckého vztahu, ona však odmítá. Před upálením ji zachrání Quasimodo a ukryje ji v chrámu. Nakonec je ale Esmeralda pověšena, Quasimodo pak obviní Frolla a svrhne ho ze střechy. Sám nakonec ulehne k mrtvé Esmeraldě a zemře.

 

Kniha: Victor Hugo – Chrám Boží Matky v Paříži

Překlad: Karolína Panská

Supervize: Marie Mašláňová

Korektura: Lucie Štefková, Michala Wu

Zdroj: https://www.rozbor-dila.cz

(Visited 29 times, 1 visits today)