Stařec a moře – Hemingway

Hlavního hrdinu knihy, rybáře Santiaga, začíná trápit jeho smůla, kdy už mnoho dní po sobě

neulovil žádnou rybu a takřka nemá z čeho jíst. Na rozkaz rodičů ho musí opustit i jeho

pomocník chlapec Manolin. Ten se o něho staral, dával mu jídlo a pomáhal mu na moři.

Jednoho dne se stařec rozhodne vyjet na moře, kde ještě nikdo nebyl a loučí se s chlapcem,

kterého nechává ve vesnici. Po několika neúspěšných dnech na vodě chytí vysněný úlovek.

Neví sice, jak vypadá, ale podle chování ryby pozná, že je to jeho snad největší úlovek. Ryba

ho však překvapí svou silou a začne ho táhnout na otevřené moře. Stařec se ji snaží zadržet,

je však starý a po několika hodinách svůj boj vzdává. Ryba ho vytrvale táhne dál a stařec je

velmi vyčerpán a unaven, nepouští ji však z lodě, protože věří, že se jednou unaví a on ji bude

moct zabít. To se mu – díky svým zkušenostem – podaří, přiváže ji k loďce a podle slunce míří

zpět domů. Po cestě ale musí odolávat útokům žraloků na jeho loď. I přes velkou

odhodlanost starce mu jeho úlovek sežerou. Naprosto vyčerpaný stařec dorazí domů, loďku

nechá přivázanou u mola a ráno se kolem ní shromáždí dav lidí, aby se podíval na obrovitou

kostru ryby přivázanou na starcově loďce.

 

Kniha: Ernest Hemingway – Stařec a moře

Překlad: Karolína Panská

Supervize: Marie Mašláňová

Korektura: Lucie Štefková, Michala Wu

Zdroj: https://www.rozbor-dila.cz

(Visited 17 times, 1 visits today)